VisieDosis voor uw personeelsarchief

Personeelsdossiers bevatten veel informatie waarbij vanuit de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) ook veel informatie als gevoelige of bijzondere persoonsgegevens wordt gecategoriseerd. Correcte maatregelen van zowel technische als organisatorische aard zijn hiermee een verplichting.

Binnen Visiedosis kunt u vanuit de autorisatiestructuur de toegang tot de dossiers correct regelen en ook zorgdragen voor extra beveiliging op de mappenstructuur. Daarnaast heeft u de beschikking over een de module om de veel uiteenlopende bewaartermijnen in te stellen, waardoor u niet langer dan strikt noodzakelijk deze informatie bewaard. Binnen Visiedosis zijn alle wettelijke bewaartermijnen opgenomen en kunt voldoen aan het principe van data-minimalisatie zoals de AVG voorschrijft.

Data-minimalisatie vanuit het oogpunt van de AVG

Dossiers waarvan de vernietigingstermijn is verstreken worden afgevoerd naar een speciaal archiefvernietigingsbedrijf