VisieDosis all-in e-depot en archief

Om al uw informatie binnen uw organisatie op de juiste wijze te beheren heeft u grip op en inzicht binnen uw informatiestromen nodig. Inzicht op de informatie start bij de creatie en eindigt bij de verwijdering, eenvoudig gezegd maar lastiger in de uitvoering.

VisieDosis ondersteunt uw informatiestromen volledig en geven u helder inzicht in de status van de informatie. Binnen ons retentieschema worden alle bewaartermijnen geïntegreerd en alle nieuwe termijn ingevoerd en/of vervangen ze bestaande termijnen.

Opslag van documenten en informatie is een kostbare aangelegenheid en aan steeds meer wet- en regelgeving onderworpen. Met de inwerkingtreding van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is er nog meer aandacht gevestigd op persoonsdata. Om het principe data-minimalisatie te volgen en toe te passen met VisieDosis heeft u een belangrijke stap gemaakt in het compliant worden aan de AVG en zorgt u er ook voor dat de data-opslagkosten worden geminimaliseerd een echt Win-Win-Situatie.

Reduceren van fysieke en digitale opslagruimte

Compliant aan wet- en regelgeving

Verantwoord documentbeheer