Het belang van architectuurdenken in relatie tot databeheer

29-01-2018

Het belang van architectuurdenken in relatie tot databeheer

Wanneer ICT leidend is bij de implementatie van een applicatie (tijdens de aanbesteding en het opstellen van het projectplan), raken essentiële stappen onderbelicht om te komen tot een goede informatiehuishouding. Informatiebeheer of de informatiemanager is inhoudelijk vaak onvoldoende bij het proces betrokken, waardoor de technische inrichting (ICT) en inhoud (data) niet congruent zijn en herstel achteraf noodzakelijk is. Alvorens een projectplan vast te stellen moet duidelijk zijn: wie, wanneer, waarom en welke gegevens en informatie mag, kan, zou moeten zien, beheren, aanmaken, opslaan, verrijken, schonen dan wel verwijderen. Met als gevolg een ordelijke informatiehuishouding die voldoet aan wet- en regelgeving!

Wanneer het bovenstaande wordt verzuimd of in een laat stadium toegepast, dan blijkt in de praktijk in de productieomgeving, dat functionaliteiten ontbreken (er missen metadatavelden, zaaktypes en het blijkt niet mogelijk om documenten en gegevens op tijd te vernietigen). Hiermee komt het voldoen aan de AVG in het geding. De applicatie is niet juist ingericht en voldoet niet aan de verwachtingen én wet- en regelgeving.

Informatiebeheer kan niet zonder architectuur en architectuur kan niet zonder informatiebeheer

Architectuurdenken en visie op informatiebeheer = rendement

Plaats reactie