Kwaliteitssysteem voor de overheid

Overheidsorganisaties zoals gemeenten, provincies en waterschappen moeten een kwaliteitssysteem voor hun informatiebeheer opzetten, zoals bedoeld in Artikel 16 van de Archiefregeling.

Om grip te krijgen op informatie moet een goede basis worden gelegd. Als eerste dienen de informatiebeheerprocessen in een logische samenhang te zijn beschreven, vastgesteld en ingericht. Dit vormt de basis voor de borging van de kwaliteit. Op basis van de beheerprocessen worden de sturende, primaire en ondersteunende processen van de organisatie periodiek getoetst op de uitvoering en de verzorging van het informatiebeheer. Na het uitvoeren van interne kwaliteitstoetsen kunnen op basis van de resultaten de (generieke-) processen worden bij gestuurd. VisieDoc heeft ervaren medewerkers die in de rol van kwaliteitscoördinator uw organisatie hierin kunnen ondersteunen.

Een kwaliteitshandboek zorgt voor toetsing en borging van de kwaliteit van de informatie. Dit is essentieel voor de bedrijfsvoering. Het doorvoeren van verbeteracties op alle niveaus is daarbij onontbeerlijk. VisieDoc biedt maatwerk bij het opstellen van een kwaliteitshandboek dat online beschikbaar is en volledig is toegesneden op uw organisatie. Heeft u interesse dan verzoeken wij u om vrijblijvend contact met ons op te nemen.

De ervaren kwaliteitscoördinators van VisieDoc ondersteunen uw organisatie

VisieDoc stelt een op maat gemaakt kwaliteitshandboek voor u op