Algemene voorwaarden

VisieDoc Informatievoorziening streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze disclaimer geldt voor al onze producten en diensten.